Категория номера
Дата заезда *
Количество дней *
Количество человек *
в том числе:
Дети до 8 лет
Количество номеров *
Фамилия *
Имя *
Отчество
Страна *
Город *
Е-mail *
Телефон *
Реабилитация


С июля 2014 года санаторий "Одесса" начал прием на реабилитацию людей с инвалидностью, передвигающихся на коляске.

 

Цель этой странички показать степень готовности к приему на реабилитацию больных с травмами и заболеваниями спинного мозга, нуждающимися в передвижении на коляске.

В здравнице получают лечение люди с инвалидностью, лишенные возможности самостоятельно передвигаться, поэтому в санатории все приспособлено для обслуживания людей передвигающихся на колясках: пандусы, приспособленные столовая и клуб, лечебно-диагностические кабинеты, зал лечебной физкультуры, кабинеты механотерапии, грязевые кушетки, кабинет грязевых ректальных тампонов, ванны, и др. Каждый пациент почувствует внимание и заботу всего персонала санатория.

 

В санатории продолжается работа по совершенствованию лечебной базы в направлении реабилитации больных с травмами и заболеваниями спинного мозга.

Возникшие вопросы рекомендуем направлять по эл.адресу: 

odessasan2007@gmail.com

Справочная информация:

 

Клінічний протокол санаторно-курортного лікування травм спинного мозку (витяг)

Додаток до наказу МОЗ №56 від 06-02-2008

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МОЗ України від 06.02.2008 № 56 

Шифр по МКХ-10:

Травми спинного мозку (шийний відділ - S14, грудний відділ - S24, рівень живота, нижньої частини спини і тазу – S34)

Термін санаторно-курортного лікування 24-48 дні.   

Показання для санаторно-курортного лікування:

Наслідки травм спинного мозку, кінського хвоста з легкими тетра- або парапарезами, без обмеження самообслуговування й самостійного пересування й грубих порушень функції тазових органів, через 4 місяці після травми або ортопедичної нейрохірургічної операції.

Діагностика на санаторному етапі: 

Основні клінічні критерії: анамнез захворювання, основні клінічні прояви залежать від рівня ураження спинного мозку (шийний, грудний, поперековий) і полягають у розвитку спастичних або в’ялопаралітичних парезів верхніх або нижніх кінцівок, у порушенні діяльності внутрішніх органів, трофічних порушеннях у суглобах і шкірі, а також у помірних  порушеннях функцій тазових органів.

Лабораторні дослідження:

Обов’язкові: загальний аналіз крові та сечі.

Додаткові: аналіз крові на цукор, імунний статус.

Інструментальні дослідження:

Обов’язкові: електроміографія, реовазографія верхніх або нижніх кінцівок.

Консультації: невропатолога, лікаря ЛФК, психотерапевта та фізіотерапевта за призначенням.

Санаторно-курортне лікування:

Основні терапевтичні ефекти, які очікуються: стимуляція механізмів саногенезу захворювання й поліпшення клінічної симптоматики (рухових і сенсомоторних порушень), покращення емоційного стану, імуномодулюючий  й антиоксидантний ефект.

Санаторний режим: І-ІІ;

 Дієта: № 15;

Кліматотерапія:  І режим з обмеженням сонячних ванн;

 Руховий режим: лікувальна фізкультура (малогрупова або індивідуальна);

Бальнеотерапія: загальні сульфідні, радонові, рапні ванни, душі низького й середнього тиску, гідрокінезітерапія в басейні.

Пелоїдотерапія:  грязьові аплікації  на уражені відділи хребта та кінцівки, краще у вигляді „трусів” або „штанів”; гальваногрязь; озокеритові або парафінові аплікації.

Масаж: є біологічним чинником стимулювання відновних процесів і  має велике значення в даної категорії хворих. Показаний загальний і сегментарний масаж з диференційованим впливом на спастичні й в’ялопаралітичні м'язи.


 

 Настоятельно рекомендуем начинать реабилитацию после травм и ранений в указанные ниже сроки, ввиду опасности инвалидизации.

 

 

Основные функции реабилитации:

 

- закрепление достигнутых ранее позитивных результатов лечения, дальнейшее восстановление нарушенных и компенсация утраченных в связи с заболеванием (травмой) функций;

- улучшение и сокращение времени адаптации больного к условиям окружающей среды в отдаленном периоде, повышение резервных возможностей организма;

- восстановление трудоспособности и улучшение качества жизни.

Показания и сроки проведения реабилитации по травматологическим и ортопедическим заболеваниям.

- переломы длинных костей с установившимся клиническим сростанием осколков и способностью больного к самообслуживанию и самостоятельному передвижению своим ходом и с помощью костылей или палочки в сроки от 1 до 8 недель после травмы в зависимости от ее локализации, степени стабильности осколков и скорости освоения больными навыков ходьбы;

- последствия компрессионного перелома позвонков (без нарушения функций спинного мозга) через 7-8 недель после травмы;

- последствия перелома костей таза и вертлюжной впадины через 7-8 недель после травмы;

- последствия диафизарных переломов бедренной кости и костей голени, соответственно через 5-6 и 3-4 недели после стабильно-функционального остеосинтеза (СФО);

- последствия диафизарных переломов плечевой кости и костей предплечия, соответственно, через 3-4 и 2-3 недели после СФО;

- последствия переломов плечевого, лучево-запястного и голеностопного суставов через 2-3 недели, коленного сустава через 3-4 недели и тазобедренного сустава через 4-6 недель после СФО;

- последствия переломов длинных костей, которые медленно сростаются;

- последствия переломов костей с несрощением осколков;

- посттравматические иммобилизационные контрактуры;

- посттравматические вегето-сосудистые расстройства;

- разные нарушения функций нижних и верхних конечностей после ортопедических операций у ранние сроки;

- посттравматический нейродистрофический синдром конечностей;

- патологические рубцовые образования на разных участках тела со стороны опорно-двигательного аппарата (постожоговые контрактуры миогенного, артрогенного и десмогенного типа и вследствии келоидного рубцевания кожи);

- состояния после микрохирургических операций по поводу ампутации пальцев и костей, состояния после операций с целью пересадки пальцев, а также после травматических деформаций костей и пальцев, свободной и кожной пластики;

- состояния через 2-3 недели после эндопротезирования больших суставов;

- последствия действия вибрации, токсического действия агрессивных соединений на производстве на опорно-двигательный аппарат;

- остеохондроз позвоночника без неврологических нарушений и с остаточными явлениями  корешкового синдрома;

- хронические синовиты и бурситы разной локализации, тердовагиниты (вне фазы обострения);

- воспалительные процессы сухожилий, мышц и фасций ( вне фазы обострения);

- состояния после операций по поводу грыж межпозвонковых дисков (дискектомии).

Возникшие вопросы рекомендуем направлять по эл.адресу:

odessasan2007@gmail.com